Imatge de la portada

Estadística i comptes del comerç interior 1988 /

Ed.: Gener 1992

Aquest treball ofereix informació corresponent al sector de la distribució comercial. En el comerç a l'engròs mostra informació per a 7 branques d'activitat i en el comerç al detall es presenten resultats per a 30 branques d'activitat. L'estadística presenta dades sobre:

  • les empreses comercials
  • la facturació
  • els marges comercials
  • l'ocupació
  • els comptes dels negocis comercials

La informació estadística va acompanyada d'una anàlisi del sector comercial català. Aquesta estadística és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 12117-1992
ISBN:8439319096
Detall dels fons de : Idescat
‌ Ed. Gener 1992