Enviar aquest missatge de text: Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals 1991 /