Imatge de la portada

Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals 1991 /

Ed.: Maig 1995

La publicació ofereix una visió sintètica i articulada de les economies de les comarques catalanes. Es presenten tant el producte interior brut (PIB) i l'ocupació per grans sectors d'activitat, com la renda familiar disponible desglossada per principals components. D'aquesta manera es coneix tant la capacitat productiva de cada economia comarcal, com el nivell de benestar econòmic de la seva població.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 21513-1995
ISBN:8439334567
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document