Imatge de la portada

Cens de població 1991 : v. 7 Nivell d'instrucció de la població. Dades comarcals i municipals /

Ed.: Juny 1993

Aquest volum conté les dades estadístiques corresponents a la distribució de la població de dret de 10 anys i més de Catalunya per municipis, comarques i províncies, per sexe i nivell màxim d'estudis assolit. Aquestes dades provenen del Cens de població 1991 que s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 24623-1994
ISBN:8439325401
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Avanç de dades municipals
Publicació relacionada: v. 2 Xifres oficials. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 3 Estructura de la població: sexe, edat i estat civil. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 4 Generacions. Any de naixement de la població. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 5 Relació de la població amb l'activitat econòmica. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 6 Estudis en curs de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 8 Cens lingüístic. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 9 Lloc de naixement de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 10 Migracions. Any d'arribada a Catalunya. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 11 Situació professional de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 12 Sectors d'activitat de la població. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 13 Professions de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 14 Fecunditat de la població femenina. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 15 Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudis. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 16 Localització de l'ocupació laboral. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 17 Estructures familiars de la població. Dades comarcals i municipals
Descripció
Descripció física:174 p.
ISBN:8439325401