Imatge de la portada

Cens de població 1991 : v. 17 Estructures familiars de la població. Dades comarcals i municipals /

Ed.: Novembre 1994

Aquest volum conté les dades bàsiques de les estructures de llars i famílies de la població de Catalunya per municipis, comarques i províncies, segons el tipus de llar, el tipus i nombre de nuclis, i el nombre de persones de les llars. Aquestes dades provenen d'un tractament específic del Cens de població de 1991 que s'ha realitzat per primera vegada.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 43499-1994
ISBN:8439331312
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Avanç de dades municipals
Publicació relacionada: v. 2 Xifres oficials. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 3 Estructura de la població: sexe, edat i estat civil. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 4 Generacions. Any de naixement de la població. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 5 Relació de la població amb l'activitat econòmica. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 6 Estudis en curs de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 7 Nivell d'instrucció de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 8 Cens lingüístic. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 9 Lloc de naixement de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 10 Migracions. Any d'arribada a Catalunya. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 11 Situació professional de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 12 Sectors d'activitat de la població. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 13 Professions de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 14 Fecunditat de la població femenina. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 15 Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudis. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 16 Localització de l'ocupació laboral. Dades comarcals i municipals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document