Cover Image

Planificació i coordinació de l'estadística catalana : solucions de l'equip directiu de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la implantació de nous mètodes de gestió pública en la consolidació i coordinació del sistema estadístic de Catalunya /

Ed.: December 2000

This publication compiles the conclusions and instruments used to find up-to-date solutions to defining the institutional model of Idescat, the planning and coordination of statistical activities, and the production of statistical results, as well as the dissemination of statistical results and scientific innovation and research.

Bibliographic Details
Depósito legal:DL B. 2745-2001
ISBN:8439352018
Related Items:Other relationship: Planificación y coordinación de la estadística catalana : soluciones del equipo directivo del Instituto de Estadística de Cataluña para la implantación de nuevos métodos de gestión pública en la consolidación y coordinación del Sistema Estadístico de Cataluña
Holdings details from : Idescat
‌ Accés al document